Ridehall i 2007 - endelig helårssport!

14.01.2007
Ridehallen stod ferdig etter  mange timers dugnadsinnsats..

Finansiering blant annet ved hjelp av spillemidler.