Årsmøter

Årsmøtedokumenter

Her legges årsmøte agenda med vedlegg, som signert protokoll, årsberetning etc. 

Organisasjonsplan

Ved årsmøte velges nye verv ihht Sunndal Ridelubbs organisasjonsplan. Organsiasjonsplanens endringer må godkjennes av årsmøtet før valg av styremedlemmer.

INNKALLING til årsmøte 14.03.2019, kl 19.00, Felleskjøpets lokaler.

SAKSLISTE:

 1. Åpning av årsmøtet

 2. Valg av møteleder

 3. Valg av sekretær (referent) for årsmøteprotokoll.

 4. Valg av 2 medlemmer til undertegnelse av møteprotokoll. Disse er også tellekorps.

 5. Godkjenne de stemmeberettigete.

 6. Godkjenning av innkalling, sakliste.

 7. Årsberetning 2018 v/ Leder.

 8. Regnskap 2018 v/ Kasserer

 9. Fastsetting av priser.

 10. Aktivitetsplan 2019 v/ Sportslig ansvarlig

 11. Vedlikeholds- og investeringsplan 2019. v/nestleder

 12. Budsjett for 2019 v/Kasserer
 13. Valg av styre, valgkommite, revisorer

 14. Eventuelt


HJERTELIG VELKOMMEN!

Styret.

INNKALLING til årsmøte 17.03.2018, kl 17.30, i Felleskjøpets lokaler.

Her vil årsmøtedokumenter for årets årsmøte bli lastet opp.

SAKSLISTE:

 1. Åpning av årsmøtet

 2. Valg av møteleder

 3. Valg av sekretær (referent) for årsmøteprotokoll.

 4. Valg av 2 medlemmer til undertegnelse av møteprotokoll. Disse er også tellekorps.

 5. Godkjenne de stemmeberettigete.

 6. Godkjenning av innkalling, sakliste.

 7. Årsberetning  2017 v/ leder.

 8. Regnskap  2017 v/ kasserer

 9. Fastsetting av medlemskontigent. Styrets innstilling er uendret kontingent, med unntak for støttemedlem, som foreslås endret fra 100 kr til 150 kr pr år.

 10. Fastsetting av pris for leie av anlegg. Styrets instilling er uendret halleie pr hest /ekvipasjer, men prisendring for å leie hele hallen på pr tidsenhet.

 11. Aktivitetsplan 2018

 12. Vedlikeholds- og investeringsplan 2018. v/nestleder

 13. Budsjett for 2018 (ta stilling til støtte til treninger)
 14. Valg av styre, valgkommite, revisorer

 15. Eventuelt


MEDLEMSFEST UMIDDELBART ETTER ÅRSMØTET.

HJERTELIG VELKOMMEN!

Styret.


Årsmøte 17.03.2018

Årsmøte 28.02.2017

Her er saksliste med oversikt over vedlegg fra 2017:

Årsberetning 2016:

Årsberetning 2015:

Signert årsmøteprotokoll 2015:

Årsberetning 2014:

Årsberetning 2013:

Årsberetning 2012:

Årsberetning 2011:

Årsberetning 2010: