Vedlikeholdsplan

Plan om Vedlikehold skal legges frem ved årsmøter.

Plan for 2024 kommer :)


Historikk: 

Vedlikeholdeplan 2018

I 2018 har bygninger og utstyr blitt hold godt vedlike.  Det ble kjørt på mer sand i ridehall. 

Det ble i 2016 gjort en rekke utbedringer og vedlikeholdsaktiviteter og maling av bygninger, bade innvendig og utvendig. I 2017 ble fokus mer på innkjøp av utstyr for sprangridning (hindermateriell) og dresser (rail), samt reparasjon av paddocker etter stormskader. Ved inngangen av 2018 har vi et godt anlegg.

Plan for 2018: