Vedlikeholdsplan

Plan om Vedlikehold skal legges frem ved årsmøter.

Vedlikeholdsplan 2019


I 2018 har bygninger og utstyr blitt hold godt vedlike, uten de store vedlikeholdeprosjekter.  Det ble kjørt på mer sand i ridehall. 

Vedlikeholdesplan for 2019 blir som følger: 


Vedlikeholdeplan 2018

Det ble i 2016 gjort en rekke utbedringer og vedlikeholdsaktiviteter og maling av bygninger, bade innvendig og utvendig. I 2017 ble fokus mer på innkjøp av utstyr for sprangridning (hindermateriell) og dresser (rail), samt reparasjon av paddocker etter stormskader. Ved inngangen av 2018 har vi et godt anlegg.

Plan for 2018: