Vedlikeholdsplan

Kvartalsvise aktiviteter 2018

Plan om Vedlikehold skal legges frem på årsmøtet.

Det ble i 2016 gjort en rekke utbedringer og vedlikeholdsaktiviteter og maling av bygninger, bade innvendig og utvendig. I 2017 ble fokus mer på innkjøp av utstyr for sprangridning (hindermateriell) og dresser (rail), samt reparasjon av paddocker etter stormskader. Ved inngangen av 2018 har vi et godt anlegg.

Plan for 2018: