OVERSIKT

Priser

Betales til konto: 4035 38 62776, eller Vipps til Sunndal rideklubb (#94364).

 Unntak: Medlemsavgift faktureres via Min Idrett (link)

Ryttere som bruker anlegget ofte og betaler anleggsavgift per gang, kan betale månedlig.

NB! Ved alle betalinger via nettbank eller Vipps, husk å skrive kommentar om hva betalingen gjelder! 

Oppstalling 

Vi tar ikke imot hingster for oppstalling

Oppstalling av én hest, uten dugnad, per måned

Stalleie 2050 kr, andel regnskap 100 kr, anleggsleie 200 kr

Med gjennomført 6 timer dugnad, per måned

Prisforskjell 200 kr pr time godkjent dugnad, inntil 6 timer

Stalleie 850 kr, andel regnskap 100 kr, anleggsleie 200 kr

For eiere av flere hester, per måned:

Hest nr 1: Som oppstalling av én hest, se over 

Hest nr 2: Ingen dugnad (stalleie 850 kr). Anleggsleie 50 kr.

Hest nr 3 og flere: Ingen dugnad (stalleie 850 kr). Ingen anleggsleie.


Fakturagebyr (50 kr) legges til alle fakturaer.

2350 kr


1150 kr
1150 - 2350 kr

900 kr

850 kr

Oppstalling, medlem, pr døgn

200 kr

Oppstalling, ikke-medlem, pr døgn

300 kr

Dagboks, medlem, per dag (ikke overnatting)

100 kr

Dagboks, ikke-medlem, per dag (ikke overnatting)

150 kr

Oppstalling stevne pr døgn

 Gjelder både medlemmer og ikke-medlemmer.

400 kr

Anleggsleie

Gjelder bruk av ridehall og ridebane.

Rytter/familie som gjør minst 10 timer dugnad i løpet av året får 500 kr reduksjon i pris på årskort. Timeliste sendes kasserer seinest 1. februar påfølgende år for refusjon.

Årskort pr rytter

Kun for hovedmedlemmer / familiemedlem
2200 kr

Anleggsleie Årskort Familie

Kun for medlemmer, hvorav minst en må være hovedmedlem.

2750 kr

Anleggsleie Medlem

Per dag, per ekvipasje

100 kr

Anleggsleie Ikke-medlem

Per dag, per ekvipasje

150 kr

Booking av anlegg

Pr time. Gjelder for ridehall eller ridebane. Bestill her.

300 kr

Booking av anlegg

Inntil 4 timer. For ridehall eller ridebane. Bestill her.

700 kr

Booking av anlegg

Inntil 8 timer. For ridehall eller ridebane. Bestill her.

1200 kr

Administrasjon

Fakturagebyr legges til alle fakturaer

50 NOK

Priser for medlemsskap.

Ny medlem? Se link her: