OVERSIKT

Priser

I Sunndal rideklubb holder vi prisene så lave vi kan. Vi har et flott anlegg som innebærer store kostnader. Prisene vi har for å bruke/leie anlegget forutsetter at medlemmer og brukere av anlegget deltar på dugnader for vedlikehold og å skaffe inntekter.

Betales til konto: 4035 38 62776, eller Vipps til Sunndal rideklubb (#94364).

 Unntak: Medlemsavgift faktureres via Min Idrett (link)

Ryttere som bruker anlegget ofte og betaler anleggsavgift per gang, kan betale månedlig.

NB! Ved alle betalinger via nettbank eller Vipps, husk å skrive kommentar om hva betalingen gjelder! 

Fakturagebyr 50 kr legges til alle fakturaer

 50 kr

Oppstalling 

Sunndal rideklubb tar ikke imot hingster for oppstalling

Oppstalling av én hest, uten dugnad, per måned

Stalleie 2050 kr, andel regnskap 100 kr, anleggsleie 200 kr

2350 kr

Med gjennomført 6 timer dugnad, per måned

Prisforskjell 200 kr per time godkjent dugnad, inntil 6 timer

Stalleie 850 kr, andel regnskap 100 kr, anleggsleie 200 kr

1150 kr

For eiere av flere hester, per måned

Hest nr 1: Som oppstalling av én hest, se over


1150 - 2350 kr

Hest nr 2: Ingen dugnad (stalleie 850 kr). Anleggsleie 50 kr.

900 kr

Hest nr 3 og flere: Ingen dugnad (stalleie 850 kr). Ingen anleggsleie. 

850 kr

Oppstalling, medlem, pr døgn

200 kr

Oppstalling, ikke-medlem, pr døgn

300 kr

Dagboks, medlem, per dag (ikke overnatting)

100 kr

Dagboks, ikke-medlem, per dag (ikke overnatting)

150 kr

Oppstalling stevne pr døgn

 Gjelder både medlemmer og ikke-medlemmer.

400 kr

Dag-paddock, medlem, per dag

50 kr

Dag-paddock, ikke-medlem, per dag

100 kr

Anleggsleie - Gjelder bruk av inne- og utendørs ridebane

Prisene som er fastsatt for å bruke/leie anlegget dekker langt fra kostnadene med anlegget. Klubben har ingen ansatte og det er ingen personer som har plikt til å vedlikeholde bygninger og ridebane, driften av anlegget er basert på frivillighet. Vi håper at DU vil bli med på dugnader, runderidning og annet som bidrar til at vi alle kan ha glede av anlegget 😊

Ved 10 timer gjennomført dugnad gjennom året kan 500 kr refunderes for de som har årskort. Søknadsfrist er 1. februar påfølgende år.

NB! Fra mars 2023 og en periode framover vil ridebanen ikke være tilgjengelig for bruk. Ridehallen kan brukes og leies med vanlig pris.  

Årskort per rytter

Kun for hovedmedlemmer / familiemedlem

2200 kr /år

Anleggsleie Årskort Familie

Kun for medlemmer, hvorav minst en må være hovedmedlem.

2750 kr /år

Anleggsleie Medlem

Per dag, per ekvipasje

100 kr /dag

Anleggsleie Ikke-medlem

Per dag, per ekvipasje

150 kr /dag

Booking av anlegg

Ved leie av anlegget kan det ikke genereres inntekter fra runderidning, loddsalg, mat-/drikkesalg, inngangsbillett eller annet fra besøkende med avtalt med  Sunndal rideklubb. Ved spesielle arrangement der det er planlagt inntektsgivende aktivitet, ta kontakt med rideklubben for egen avtale. 

Booking av anlegg  

Pr time. Gjelder innendørs eller utendørs ridebane. Bestill her.          

300 kr /time 

Booking av anlegg

Inntil 4 timer. For innendørs eller utendørs ridebane. Bestill her.

700 kr /halv dag

Booking av anlegg

Inntil 8 timer. For innendørs eller utendørs ridebane. Bestill her.

1200 kr /dag

Administrasjon

Fakturagebyr legges til alle fakturaer

50 kr

Priser for medlemskap

Betales via minidrett.no (ikke på bankkonto eller vipps)

Ny medlem? Se link her:

Hovedmedlem fra 13 år: 350 kr

Hovedmedlem under 13 år: 200 kr

Familie-/støttemedlem: 150 kr