KLUBBHÅNDBOKA

Klubbhåndbok for Sunndal Rideklubb

Klubbhåndboka beskriver nøkkelinformasjon om klubben, og kan oppdateres og endres løpende av klubbens styre.


Klubbinformasjon

 • Stiftet: 30. januar 1987
 • Kontaktinformasjon (link)
 • Organisasjonsnr I Brønnøysundregistreret: 975544044
 • Bankkonto nr: 4035 38 62776
 • Vipps "Sunndal Rideklubb" #94364
 • Vipps "Sunndal Rideklubb Treninger og stevner": #78695

STØTT SUNNDAL RIDEKLUBB:

Send sms: "GRASROTANDELEN 975544044" til 2020 før du spiller via Norsk tipping!

Medlemsskap og aktiviteter
 • Medlemskontigent fastsettes av årsmøtet.
 • Anleggsleie betales til klubben for bruk av anlegget.
 • Treningsavgifter fastsettes av styret, evt. av trenerne/arrangør.
 • Startavgifter ved arrangement fastsettes av styret eller arrangementskomite pr arrangement, i samsvar med evt. bestemmelser, og annonseres pr arrangement.
Medlemsskap skal kun betales via Min Idrett (link).

Organisasjon
 1. Organisasjonsplan/Styret. (Styrets sammensetning må vedtas av årsmøtet)
 2. Årsmøtet
 3. Klubben har ingen ansatte.
 4. Lov (vedtekter): Lovendinger må vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall, og deretter godkjennes av Møre og Romsdals rytterkrets)
 5. Utvalg/komiteer: Ingen formelle utvalg, men styret står fritt til å tildele oppgaveansvar til medlemmer, i samråd med medlemmet.

Ved styremøte mars 2017 ble det vedtatt at styret kan danne arbeidsgrupper. Følgende gjelder: 

 • Arbeidsgruppene skal rapportere til styret.
 • Det er ønskelig med minst ett styremedlem pr arbeidsgruppe.
 • Arbeidsgruppene oppfordres til månedlige møter/møtefrekvens etter behov, med rapportering til styremøter.
 • Arbeidsgruppene har ikke egne formelle budsjetter eller styre.

Forsikring
Forsikring for barn inntil 13 år, se info i link. Alle barn som er medlem av lag tilsluttet NIF eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Gjelder også for bla. trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved organisert aktivitet for barn under 13 år. 

Idrettens Barnerett
 • Idrettens barnerett : Sunndal Rideklubbs aktivitet og drift skal være i samsvar med "Idrettens Barnerett", bestemmelser for barneidrett, beskrevet av Norges Idrettsforening (se link). Barn skal få en positiv opplevelse hver gang de er på trening eller i annen aktivitet. I idretten skal barna ha det sosialt, føle seg trygge, ønske å prøve nye ting, og ikke være redde for å feile.