KLUBBHÅNDBOKA

Klubbhåndbok for Sunndal Rideklubb

Klubbhåndboka beskriver nøkkelinformasjon om klubben, og kan oppdateres og endres løpende av klubbens styre.


Klubbinformasjon

 • Stiftet: 30. januar 1987
 • Kontaktinformasjon (link)
 • Organisasjonsnr I Brønnøysundregistreret: 975544044
 • Bankkonto nr: 4035 38 62776
 • Vipps "Sunndal Rideklubb" #94364
 • Vipps "Sunndal Rideklubb Treninger og stevner": #78695

STØTT SUNNDAL RIDEKLUBB:

Send sms: "GRASROTANDELEN 975544044" til 2020 før du spiller via Norsk tipping!

Medlemsskap og aktiviteter
 • Medlemskontigent fastsettes av årsmøtet.
 • Anleggsleie vippses til klubben for bruk av anlegget.
 • Treningsavgifter fastsettes av styret, evt. av trenerne/arrangør.
 • Startavgifter ved arrangement fastsettes av styret eller arrangementskomite pr arrangement, i samsvar med evt. bestemmelser, og annonseres pr arrangement.
Medlemsskap skal kun betales via Min Idrett (link).

Organisasjon
 1. Organisasjonsplan/Styret. (Styrets sammensetning må vedtas av årsmøtet)
 2. Årsmøtet
 3. Klubben har ingen ansatte.
 4. Lov (vedtekter): Lovendinger må vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall, og deretter godkjennes av Møre og Romsdals rytterkrets)
 5. Utvalg/komiteer: Ingen formelle utvalg, men styret står fritt til å tildele oppgaveansvar til medlemmer, i samråd med medlemmet.

Ved styremøte mars 2017 ble det vedtatt at styret kan danne arbeidsgrupper. Følgende gjelder: 

 • Arbeidsgruppene skal rapportere til styret.
 • Det er ønskelig med minst ett styremedlem pr arbeidsgruppe.
 • Arbeidsgruppene oppfordres til månedlige møter/møtefrekvens etter behov, med rapportering til styremøter.
 • Arbeidsgruppene har ikke egne formelle budsjetter eller styre.

Forsikring
Forsikring for barn inntil 13 år, se info i link. Alle barn som er medlem av lag tilsluttet NIF eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Gjelder også for bla. trenere, ledere og oppnevnte dommere som bistår ved organisert aktivitet for barn under 13 år. 

Idrettens Barnerett
 • Idrettens barnerett : Sunndal Rideklubbs aktivitet og drift skal være i samsvar med "Idrettens Barnerett", bestemmelser for barneidrett, beskrevet av Norges Idrettsforening (se link). Barn skal få en positiv opplevelse hver gang de er på trening eller i annen aktivitet. I idretten skal barna ha det sosialt, føle seg trygge, ønske å prøve nye ting, og ikke være redde for å feile.

Rideklubbens kjøretøy:

 • Massey Ferguson traktor (førerkort klasse T, fører over 23 år) 
 • Solis minitraktor (førerkort klasse B)
 • ATV (førerkort klasse B, fører over 23 år)

Solis minitraktor med brøyteskjær:

Er kjøpt inn som første trinn til ny stor traktor. Massey Ferguson-traktoren er gammel og krever en del vedlikehold, og rideklubben trenger på noe sikt å bytte ut denne. Rideklubben fikk tildelt midler til å oppgradere traktoren, men i første omgang rakk midlene til en Solis minitraktor som ble kjøpt i 2023. Sammen med Massey Ferguson'en kan ATV'en eller Solis'en byttes i en nyere stor traktor. Det kan også søkes om mer midler til dette. 

Bruk av vann ved de nye paddockene:

Ved tele i jorda: Ved tele i jorda skal kranen ved bakken være stengt, og springen skal være åpen, bortsett fra mens man tapper vann. Tapping av vann: Åpne kranen ved bakken med (skifte)nøkkel. Tapp vann fra springen som vanlig. Deretter stenges kranen ved bakken. Åpne springen slik at vann tømmes ut. 

Om sommeren kan kranen ved bakken være åpen.

Tiltak mot parasitter hos hester oppstallet i rideklubens stall:

Hver vår/sommer før sommer/sommerbeite har hver enkelt oppstallør ansvar for å teste og eventuelt behandle sine hester mot parasitter. Hestene testes og eventuelt behandles igjen etter sommer/sommerbeite. Hver hest disponerer én boks og én paddock. Boks og paddock skal ikke byttes mellom ulike hester. Om sommeren skal paddocker som er utleid stå urørt (ikke brukes av andre) dersom hesten som disponerer den er på sommerbeite.

Paddock skal holdes rein. Dette er særlig viktig når det er særlig vått, som ved snøsmelting, og vann med møkk kan flyte mellom paddockene.

Gjestepaddocker kan brukes av alle, men man plikter å møkke etter hver bruk.

Varmekabel til vanninntak i stallen:

Bryter i sikringsskap i kjellerstallen, merket med 'varmekabel'

El-anlegg:

Internkontroll av el-anlegg utføres to ganger i året, i henhold til beskrivelse i egen perm. Eksternkontroll av Bratseth.