Styret 2023 - 2024

Styret

Styrets sammensetning velges ved hvert årsmøte. Styrets oppgaver og eksempel på hvordan disse kan fordeles finnes i filen under. 


Kontrollkomite: 

Laila Almhjell, Turid Heen-Aas


               Valgkomite:Styret i Sunndal Rideklubb kan du kontakte her: