Styret 2020 - 2021

Styret

Styrets sammensetning velges ved hvert årsmøte. Styrets oppgaver og eksempel på hvordan disse kan fordeles finnes i filen under. 


Kontrollkomite: 

Trine Ytrestøyl og Tom Morten Thorvaldsen. Vara: Laila Furu


               Valgkomite:

Leder: Solrun Aarflot. Medlemmer: Siri Bersås og Guro Hagen. Vara: Hilde Valset


Styret i Sunndal Rideklubb kan du kontakte her: