Styret 2017 - 2018

Styret

Styrets sammensetning velges ved hvert årsmøte etter vedtatt organisasjonsplan. Funksjonsbeskrivelser for styret er detaljert i filen under. 

Jeanette M. Kalseth

Sportslig ansvarlig

Ansvar for å arrangere stevner og arr. inkludert å sette opp mannskapslister og gjøre avtaler med teknisk personell. Ansvarlig for bookinger av ridehall og -bane.  

Jarle Heen

Stallmester


Ansvarlig for stall og paddocker, inkludert oppstallingskontrakter. Ansvar for anskaffelse av høy og flis, og for å arrangere dugnader på anlegget.

Amanda Grande Eikås

Ungdomskontakt

Ansvarlig for ungdomsarrangement, legge frem saker for klubbens unge.

Siw Teksum

Varamedlem

Deltar ved styremøter


Revisorer: Ingrid Ellevseth og Morten Thorvaldsen


               Valgkomite:  Solrun Aarflot og Jan Erik Holte
Styret i Sunndal Rideklubb kan du kontakte her: