Styret 2023 - 2024

Styret

Styrets sammensetning velges ved hvert årsmøte. Styrets oppgaver og eksempel på hvordan disse kan fordeles finnes i filen under. 


Kontrollkomite: 

Anne-Darleen Breisnes, Sigrun Rødseth


               Valgkomite:

Trine Ytrestøyl, Siri Furu Lybergsvik. Vara: Anita Sæther


Styret i Sunndal Rideklubb kan du kontakte her: