Å arrangere Sprangstevner ved Sunndal Rideklubb

Overordnet kan man dele oppgavene inn:

  1. Bestemme klasser og nivå
  2. Avtale med teknisk personell
  3. Mannskapslister
  4. Dugnad før stevnet1. Bestemme klasser og nivå:

  • Klubben deltar ved møter I kretsen og tildeles stevner. Tildelingsmøtet er årlig og holdes i ca oktober .