Anlegget

Et anlegg for trening og idrettsglede!


Ridehall
 • 20x60 m
 • Varmestue
 • Tribune
 • Kjøkken / Kiosk
 • To dommerrom

Utendørs ridebane

 • Stor trenings- og konkurransearena

Stallanlegg

 • Stallbygning i to etasjer
 • Ponnistall
 • Eget salrom/hest
 • Egen paddock/hest
 • 5 gjestepaddocker
Turmuligheter
 • Fra stallen kan man ri rett ut i skogen uten å krysse bilveg, til idylliske turmuligheter, feks langs elva Drivas bredd.

Ridehall 20X60

Varmestue

Tribune

Kjøkken og kiosk

To dommerrom

.

Stallbygning

Stallbygning med tre staller

Hver hest eget salrom

Hver hest egen paddock

5 gjestepaddocer.

.

Utebane 40x70

Stor utendørs konkurransebane


.

Fine turmuligheter

Ri rett ut i skogen fra stallen.

Idyllisk elv og skogsveier