Søk om stallplass!

Velkommen til Sunndal Rideklubb som oppstallatør!

Priser for oppstalling finner du her (link) 


Stallplass
Stallplass

1. Send inn søknadsskjema for stallplass her.

2. Ved søknad om vanlig oppstalling, print ut to kopier av kontrakt, les nøye igjennom og ta med til stallmester for signering. 

2. Anleggs- og Stallregler skal alltid følges, av samtlige, for alles trivsel og sikkerhet. Her finner du dem!

SØKNAD OM STALLPLASS:

Pris for stallplass her.