Vedtekter

Lov (vedtekter)

Sunndal Rideklubbs Lov i henhold til Norges Idrettsforbundes lovnorm, er vedtatt ved årsmøtet 28.02.2017 og godkjent av Møre og Romsdals idrettskrets.


Klubbregler, Guide med linker fra NRYF 2017:

2016:

IKKE gyldig (kun for arkiv og historikk): Vedtekter gyldige TIL årsmøtet 28.02.2017: