Elektronisk EGENERKLÆRING

Dette skjema er hentet fra Norges Rytterforbund (Link her)

EGENERKLÆRING

Dette skjema fylles ut og sendes til Sunndal Rideklubb før ankomst til anlegget ved Elverhøy (elektronisk egenærklaring). 

EGENERKLÆRING (Ref. KR I § 123.3 a))                                - Gyldig i 24 timer

Undertegnede ansvarlig person, ref. KR I §125, for undernevnte hest forsikrer på ære og samvittighet: 

1. at hesten kommer fra stall som ikke er pålagt restriksjoner av Mattilsynet på grunn av smittsom dyresykdom 

2. at hesten eller andre hester på stallen ikke viser symptomer som kan gi mistanke om smittsom hestesykdom 

3. at hesten i løpet av de siste to uker ikke har vært i kontakt med hester som, etter mitt kjennskap, led av eller var mistenkt for smittsom sykdom. III. Egenerklæringen skal sammen med hestepasset med gyldige vaksinasjoner leveres arrangøren ved ankomst til stevneplassen før hesten lastes av. 

Ansvarlig person er ansvarlig for at erklæringen er utfylt og vises frem. Hesten skal ikke lastes av transportmiddel før arrangøren tillater det.