Aller første årsmøteprotokoll!

14.02.1987

Les den aller første årsmøteprotokollen her, etter et knapt års oppstart og drift av anlegg og klubb! 

Historie: Mer tekst kommer!