Det første året - fra fjøs til stall!

27.01.1987
Det første året på Elverhøy - 1986/87
Elverhøy
Med hesten Ramona på flyttelasset i september 1986 måtte vi finne et egnet sted for oppstalling i nærheten av Sunndalsøra.
Vi gikk fra gard til gard opp gjennom dalen og spurte om stallplass og fikk ”napp” hos Erling Liahjell som bodde i ”Huset på Prærien”. Han hadde akkurat sluttet med oksedrift. Fjøset slik det står i dag, var oppdelt i store bokser avskilt med rør mellom boksene. Det var også sprinkler til golv og åpning direkte ned til møkkakjelleren.
Vi vasket og skrubbet. Mye energi ble brukt for å få fjøset omgjort til stall. Det ble såpass bra at vi kunne hente hesten vår - Ramona - den 14/9-86 fra Årdal. Det var siste dagen Valdresflya var åpen før snøen kom og vinteren satte inn over fjellovergangene.
For å dekke sprinklene i golvet måtte Ramona ha gummimatte å stå på for å unngå å sette seg fast. Det var dyre greier på Felleskjøpet. Gleden var derfor stor da vi fikk tak i gamle og utrangerte gummitransportbelter på Verket. Kjell og Ole tok jobben med å trekke av beltene, og de to så ikke ut etter arbeidet av all lorten som måtte spyles før vi kunne bruke dem i stallen. Men vi fikk rikelig med meter gummimatte, og kunne etter hvert selge noen matter til andre rideklubber. (Kr 500 pr stk).
Slik fikk vi en brukbar stall,. Etter hvert bygde vi opp boksene i stallen med trekasse-materiale fra Verket.


Luftegården stod ferdig den 16/11-86. Ramona syntes utelivet var moro og viste seg som en skikkelig ”cowboy hest” med hopp og sprett i gården. Det var nok til at en gammel skade i v framfot tok tid for å gro. Ramona stod en måned alene før noen oppdaget at det stod en hest alene i det gamle fjøset.

Hester
I løpet av oktober/november - 86 dukket to nye hester opp: Først kom hesten Amadin fra Oppdal med forvert Turid Oldervik. Noe senere fikk vi Alma fra Almhjell med eier Laila Almhjell på plass. Det hadde tatt to timer å ri ned fra Almhjell til Elverhøy, og Alma greidde nesten ikke å fote seg inn i stallen – så trøtt var hun. Men der trivdes hun, og ble stående i mange år. Føll kom også etter hvert den 2. Juni-87.
Den tredje hesten kom i slutten av januar-87, ”Jøss-da” med Tove Innvik som forvert.
Salka og Hjarpur, begge islandsponnier, var på plass ii mai.87. og noe senere et kort besøk av Eikerterna samme måned. Klubbhesten Fleur ble kjøpt inn i oktober-87, med ¾ eierdel til klubben og ¼ del til Turid Aarflot.

RIDEBANEN
Ridebane måtte vi ha. Den fikk vi også ordnet i november- 86, lånte maskin og lastebil fra ÅSV. Sand hentet vi fra sandtaket på Wennevold. Banen ble 22x42 m – rikelig, syntes vi den gang.
Lys på banen manglet i høstmørket. Vi tok derfor et besøk til Sunndal Elverk – der fikk vi 4 gamle gatelamper som vi hengte i trærne rundt banen.
Etter hvert fikk vi ”varmebu” til rideutstyr og ryttere – da vi fant ei gammel veibrakke i grøfta på Grøa som vi fikk fra Vegvesenet (9/3-87). Den fungerte i flere år med strøm i bua og gamle gardiner for vinduet, og står fremdeles på Elverhøy. Liten, rød brakke som er flyttet flere ganger på området.

Første skoingen ble utført av Oldervik fra Molde, senere brukte vi I. Hagen fra Oppdal.
 

RIDEKLUBB
Med fire hester på stallen fant vi ut at vi skulle starte en rideklubb. Vi hadde fått ordnet 2-årig leieavtale for 5 hester med Geir Ove Engskar fram til sommeren-88. Vi var det første året mye rundt i kommunen og så på areal til nytt ridesenter. Det mest aktuelle forslaget var Sande nær elva– det ble sendt søknad til kommunen den 7/7-87.


Etter kontakt med kommunen og Rytterforbundet inviterte vi til konstituerende møte på Mullerhotellet den
30. Januar 1987 – og SUNNDAL RIDEKLUBB ble stiftet.

Det første styret så slik ut:
Leder: Kjell Aaarflot
Nestleder: Edle Zakariassen
Kasserer: Kirsti Husby
Sekretær: Turid Aarflot
Styremedlem: Ole Loe
Utdanningskontakt: Solrun Aarflot
Ungdomskontakt : Laila Almhjell
Fra å være en liten ivrig gjeng som jobbet sammen i stallen, fikk klubben i løpet av året 74 registrerte medlemmer. Det var bare helt fantastisk.
Vi laget stallregler, vaktordninger, drev stallkurs, deltok på ridestevner både på Oppdal og i Fræna første året. Runderidning hver søndag. Søkte om tilskudd der vi kunne. Stallleie ble fast fra høsten-87 :
kr. 350,- pr md for liten hest med høyforbruk på 3-4 kg/dg
kr. 525,- pr md for stor hest med høyforbruk på 5-6 kg/dg.
Det inkluderte høy, flis, strøm, og vedlikeholdsutgifter i stallen. Utfordringen var å få tak i rimelig flis –det strevde vi en del med.
Erling Liahjell var hele vegen positiv, han likte tydeligvis hester på stallen og tok på seg foringen hver morgen.

AKTIVITETER – første året
Sommeren -87 var vi aktiv på flere arrangement:
”17 mai” – stilte vi i folketoget med to pyntede hester og vogner. Noe svettig for oppasserne.
”Våren i Sunndal” – den 23.mai – runderidning i Helsetunparken.
”Familiefest på Hydro” – den 13. Juni -4 timer runderidning.
Forespørsel fra Sunndal Reiselivslag om klubben kunne stille med turistkjøring på Leikvin Museum om sommeren, ble ikke gjennomført da vi manglet kjørehester og vogner til formålet.
Rotary ville også høre om klubben vår og hestesporten på Elverhøy. Vi stilte med to personer på et møte.
Nesset Folkebibliotek arrangerte hestekveld, på høsten. Vi fikk ansvar for underholdningen og drog utover med to biler og ivrige klubbmedlemmer for å fortelle om hvordan vi hadde startet det hele.

Oppsummert
Det må i sannhet sies at vi hadde masse å foreta oss for å få klubben opp å gå første året – ei interessant tid med mange utfordringer. Det store medlemstallet viste også med tydelighet at behovet var der, og mange engasjerte seg for å få god drift i klubben raskest mulig. Vi fikk kjenne på at rideklubben var avhengig av hver og en i stallen, barn som voksne – og at det å ta et tak sammen om felles interesse er utrolig givende.
I den første årsmeldingen fra 1987 står det at :
”Oppstarten av rideklubben i 1987 er bare begynnelsen av moroa” .
og jammen ble det slik – det kan vi si 30 år etter at klubben på Elverhøy blomstrer som aldri før.

Turid Aarflot