FORVERT

VELKOMMEN SOM FORVERT! (2018)

Sunndal Rideklubb vil så langt vi har mulighet, tlby mulighet til å være forvert. 

Som fôrvert for en av våre klubbhester får du:

 • Lære mer om å ha ansvaret for en hest
 • Mulighet til å utvikle deg som rytter gjennom ridetimer med erfarne instruktører
 • Være en del av et trivelig stallmiljø ved Elverhøy
 • Førsterett på ridetimer i rideskolen
 • Meget redusert pris for ridetimer, dersom minimum 1 dag pr uke/4 dager pr måned.

Som fôrvert disponerer man en av våre fine klubbhester som sin egen, på avtalte dager i uken. Dette er en fin måte å starte på veien mot egen hest, man har ansvaret for hesten de dagene man har den, men slipper å tenke på det vanlige vedlikeholdet av hesten ift. fôring, skoing, veterinær osv.  Kontraktsmal for delforverter er nederst på denne siden.  

Informasjon om rideskolen:  Sunndal Rideklubb betinger at forverter deltar med ukentlige ridetimer, for å sikre god opplæring med gode instruktører til forvertene.  Forverter får sterkt reduserte priser på rideskolen i forhold til selvkost på ridetimene. De dagene forvertene har ridetimer i rideskolen, er forvert ansvarlig for stallarbeid for egen ponni, samt påsaling (dersom førstetime) eller avsaling (dersom sistetime) den dagen man har ridetime.


Fôrvertavtaler 2019: (Nye priser kan forekomme etter 2019)

AVTALE 1:  1 dag ridetime + 1 dag pr uke: 

 • Pris for leie av hest:  Kr 100 pr dag
 • Pris for ridetime:       Kr 100 pr ridetime (redusert pris) 
 • SUM pris pr uke:       Kr 200 pr uke. 

AVTALE 2:  1 dag ridetime + minst 2 dager pr uke: 

 • Pris for leie av hest:  Kr 200 pr uke (flere dager enn 2 er gratis, dersom ledig).
 • Pris for ridetime:        Kr 50 pr ridetime (sterkt redusert pris)
 • SUM pris pr uke:        Kr 250 pr uke. 

AVTALE 3: 1 dag ridetime + færre enn 1 dag pr uke:

 • Pris for leie av hest: Kr 100 pr dag
 • Pris for ridetime:      Kr 1500 pr sesong (pris gyldig for rideskole okt-des 2018)
ENKELTDAGER: Det er anledning til å leie klubbponnier enkeltdager uten fast avtale, dersom hester er ledige. Dersom rift om dagene, vil rideskoleelever prioriteres.
 • Pris for leie av hest: Kr 100 pr dag.

Prisjustering: 

Sunndal rideklubb forbeholder seg retten til å oppdatere oppgitte priser for forvert-avtaler som er inngått etter 2019


Stall- og anleggsreglement:                                                                                                 Alle på anlegget skal følge gjeldende reglement for stall og anlegg (se link her).


Stellerutiner hest:                                                                           Mange kan nok dette fra før, men her er en detaljert beskrivelse om basis stell av hest: 

 • Ta inn hesten fra paddock: Hesten leies inn ved å feste leietau på grimen. Når du leier, gå på hestens venstre siden (mot din høyre hånd). Se video for gode tips! :)
 • Børst hesten daglig, før og etter ridning. Før ridning fjerner du flis etc på hesten, etter du har ridd børster du bort sand og støv, som særlig fester seg på beina, i hovsjegget og under magen. 
 • Rense hovene før og etter ridning: Benytt egen hovkrok, og rens hovene før ridning for kompakt flis og paddock-grus. Etter ridning sjekker man også om småstein e.l. har festet seg mellom hov og sko. 
 • Hestens øye/nese: Se til at øye og nese er friske og fjerne evt øyelo. 
 • Legge på sal: Se video under. Når hesten er børstet og hovene renset, kan du sale opp hesten. Stå på hestens venstre siden, og legg salen litt foran manken og dra salen bakover til den ligger riktig. på den måten ligger hårene under salen "riktig vei" (bakover).  
 • Feste salgjord: Ta ned salgjorden forsiktig fra salen (IKKE slipp gjorden slik at den slår borti hestebeina). Feste salgjorden på hestens venstre siden (salgjorden er som oftetst festet til salen på høyre side).
 • "Stramme" ferdig salgjort: Gjøres ofte etter at hesten er leid ut, før påstigning. Salgjorden skal være stram nok til at salen ligger godt, men ikke så stram at det er ubehagelig for hesten. 
 • Legge på hodelag: Se video under. Legg først tøylene over hestens hals. Ta så nakkestykket til hodelaget i høyre hånd, og bittet i din venstre hånd. Legg bittet i hestens munn og dra forsiktig nakkestykket over hestens ører. Voila!  
 • Leie hesten med sal og hodelag: Gå på hestens venstre side. Påse at stigbøyler er festet oppe på salen når man går igjennom stallen/dører. Ta tøylene fra hestens hals, og hold dem under leiing.                                                                                                                            


Stallrutiner: Som fôrvert kan det være mye nytt. Her er noen tips i så måte:

 • Rengjøre i boksen: Ofte flir vi i boksen ("møkking") før vi tar inn hesten. Benytt greip og trillebår, og tøm trillebår på anvist sted når ferdig. Ved rengjøring av boksen fjernes møkk og våt flis, men la mest mulig av den tørre flisa bli igjen. Se video under. 
 • Ny flis: Forbruk flis er beregnet til ca 1 flisball pr uke. Fjern plast helt fra ballen, som kan settes i et hjørne. Fordel kun ønsket mengde ny hvit flis på toppen av øvrig flis, og la reten av ny-flisa bli i hjørnet til senere dager.
 • Rent drikkevann daglig: Vannbøtta i boksen tømmes i trillebåra under møkking. IKKE tøm vannbøtter i vasken (kan tette seg). Skyll bøtta med litt vann og bruk oppvaskkosten ved vasken, og fyll på rent vann daglig. Plassere gjerne bøtta på gul tralle før fylling, slik at den er lettere å transportere til boksen.
 • Møkking av paddock: Fôrverter oppfordres til å ta med trillebår og greip ut, og fjerne møkk i paddock.
 • Rent vann i paddock: Sjekk daglig at hesten har rent og nok vann ute, og fyll opp vann. (Ved bytting av vann finnes det en oppvaskkost ute også).
 • Høy: Høy veies opp i 3 poser daglig: Morgen og kveldsposen henges i høyrommet, og middagsposen legges i vogna ved utgangsdøra. 
 • Kraftfor: Lages kun dersom hesten skal ha dette. Bruk av kraftfor kan variere.  

Fellesrutiner ved Sunndal rideklubb:                                                                            Fôring av hester i stallen gjøres etter vaktlister, samt at det arrangeres dugnader. Som fôrvert kan du bli spurt om å delta, men dette er ikke kontraktsfestet. 


Kontrakt:                                                                                                               Fôrvert og Sunndal rideklubb inngår en gjensidig avtale etter standard mal (link i knapp):   

Alle spørsmål om klubbhestene, fôrvert-avtaler, tilbakemeldinger og forbedringspunkt kan sendes inn her, eller kontakt ansvarlig Solrun Aarflot, mob. 905 22 687.