Årsplan for Sunndal rideklubb 

Oppdateres kontinuerlig

2022:

Vår 2022: Fast hver onsdag: Rakel-trening (se informasjon under 'aktiviteter')

Omtrent månedlig: Trening med Monika (se informasjon under 'aktiviteter')

Januar/februar - stevnetrening, runderidning, avhenger av korona-restriksjoner 

27. Mars - Stevnetrening - Dressur. Starter kl 13.00.

29. Mars - Årsmøte. Kl 19 i 2. etg i Felletskjøpets lokaler

23. April - Stevnetrening sprang

23. April - Felles dugnad

22. Mai - Stevnetrening dressur

16. Juni - Stevnetrening sprang. Starter kl 18.00

23. Juni - Fellesdugnad med bålpanne og grilling. Starter kl 18.00

September - Runderidning og/eller åpen dag (Forutsetter at vi har personer til å gjennomføre)

4. September - Felles dugnad. Med grilling og pølser :) Starter kl 14.00.

Torsdager i september og oktober: Treninger med Solrun (se under 'Aktiviteter' til venstre)

24. September - Dugnad, starter kl 14.00.

2. - 9. Oktober - Aktivitetsuke:

    2. Oktober - Stevnetrening sprang

    3. Oktober - Trening med Monika Havnes

    5. Oktober - Pizzakveld

    6. Oktober - Trening med Solrun

    8. Oktober - Stevnetrening dressur

21.-23. Oktober - Trening med Wenche Johannesen, ridning og kjøring (Arrangeres sammen med Møre og Romsdal dølehestlag)

6. November - Runderidning

14. November - Besøk av veterinær og hestetannlege Linn Anett Hillestad

19.-20. November - Treningshelg med Monika Havnes

15. Desember - Julegrøt