Årsplan for Sunndal rideklubb 

Oppdateres kontinuerlig

2022:

Fast hver onsdag: Rakel-trening (se informasjon under 'aktiviteter')

Omtrent månedlig: Trening med Monika (se informasjon under 'aktiviteter')

Januar/februar - stevnetrening, runderidning, avhenger av korona-restriksjoner 

27. Mars - Stevnetrening - Dressur. Starter kl 13.00.

29. Mars - Årsmøte. Kl 19 i 2. etg i Felletskjøpets lokaler

23. April - Stevnetrening sprang

23. April - Felles dugnad

Mai - Stevnetrening

12. Juni - Felles dugnad

Juni - Stevnetrening

Juni - Runderidning og/eller åpen dag (Forutsetter at vi har personer til å gjennomføre)

September - Stevnetrening

Oktober - Stevnetrening

Oktober - Dugnad

November - Stevnetrening

Desember - Julegrøt